A Csíki Vállalkozók Egyesülete 2024. május 8.-án tartotta éves közgyűlését a Jakab Antal Tanulmányi Ház képolna termében. A vezetőség részéről részt vett Márk-Csucsi Róbert elnök úr, Vorzsák Szabolcs és Nagy István alelnök urak és Bakcsy Tünde ügyvezető igazgató asszony.

Az eseményt Márk-Csucsi Róbert köszöntője nyitotta meg, majd a 2023-as évre visszatekintő gondolatait osztotta meg a jelenlévőkkel. Az elmúlt évet nagyban jellemzi egy globális válság, amelyet a szomszédos háború nagyban és negatívan befolyásol. A CsVE főként érdekképviseleti és közvetítői szerepet tudott betölteni, kiemelendő a MOL üzemanyag csomagunk, amellyel továbbra is kedvezményes üzemanyagbeszerzést tudunk lehetővé tenni a tagjaink számára és további együttműködésekről számolt be, kiemelvén azt a 96,82 millió lejre benyújtott és megnyert pályázatot, amelyre a szakoktatás fejlesztése érdekében létrejött 21 tagú konzorcium tagja a Csíki Vállalkozók Egyesülete is. A Kampusz pályázatot Csíkszereda Önkormányzata,  konzorciumban, az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) alapjaiból kívánja megvalósítani a taplocai szakiskolai kampusz többrétű fejlesztésénwek érdekében. Az összesen 121 millió lejt meghaladó beruházás tanműhelyek, konferenciaközpont, tornaterem és bentlakás építését is magában foglalja. Kiemelte továbbá a CsVE régen dédelgetett álmának a megvalósulását, a De minimis program városi tanácshatározatát, miszerint, 2024-től a helyi vállalkozások ingatlanadó kedvezményt kérhetnek (3 év alatt maximum 300.000 EUR értékben), 2021. után megvalósított beruházás és minimum 1 munkahelyteremtés vállalása, megvalósítása esetén.

Ezután Bakcsy Tünde ügyvezető 2023-as évi tevékenységi beszámolója következett, amelynek legfontosabb üzenete az egyesületben rejlő közösségi erő és kiemelte a duális képzés mellett a szakoktatás fontosságát is, hogy a vállalatok képesek legyenek megfogalmazni milyen profilú osztályokra van szükségük. Emlékeztette a Tagságot a Kárpát-Medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fórumának közösségében rejlő lehetőségekre is, mialatt a beszámolójában a 2023-as év június végi KMVNF kihelyezett ülés, üzleti fórum és konferencia eseményeit elevenítette fel. A CsVE vezetősége nevében ezúton is köszönetét fejezte ki a X. Jótékonysági Katalin-bál nagylelkű adakozói felé, kiemelve, hogy az újabb rekordösszegű 107.000 lejes adomány nagyobb részét, ez alkalommal is a CsVE Tagságának hozzájárulása tette.   

A tevékenységi beszámolót követően Nagy István CsVE alelnök mutatta be az egyesület tagjainak összesített gazdasági mutatóit 2016 és 2023 közötti időszakot illetően. 

Személyes képviseletben 24 tagunk, felhatalmazás útján pedig 14 cég szavazatával a Tagság egyöntetűen elfogadta a 2023. évi pénzügyi beszámolót, a Burján Ágnes cenzor által ismertetett Cenzor jelentését.  

Ezt követően Bakcsy Tünde ismertette a 2024.-es eseménynaptár tervezetét, kiemelve a szeptember 7.-ére tervezett CsVE Családi Nap, az október 23.-án sorra kerülő IX. Fiatal Vállalkozók Fóruma és a November 23.-án szervezendő XI. Jótékonysági Katalin-bál eseményeket. 

A közgyűlést, a már hagyománynak számító „Pitch”ekkel zárta a Tagság, avagy a „Mit? Miért? Kinek? Hogyan? kérdésekre választ adó, rövid cégbemutatóban ismertette vállalkozását két régebbi és két újonnan csatlakozó tagunk:
• Kovács Szilárd  – Autonom Services 
• Jancsó Ernő – Softforbiz 
• Rédai Botond – Creative Market Ads  
• Benedek Áron és Dániel Krisztina – FABTON Oktatási Központ

A közgyűlést közös ebéd elfogyasztása zárta.