21.000 lejes értékű, "életmentő" adományt adtunk át a Hargita Megyei Mentőszolgálatnak 2024 március 18.-án, amelyet a 2023-as Jótékonysági Katalin-bál alkalmával begyűlt támogatásokból tudtunk megvásárolni.

2024 március 18.-án került sor, a 2023-ban, a Csíki Vállalkozók Egyesülete és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa által szervezett X. Jótékonysági Katalin-bál bevételéből megvalósult adomány átadására. A bál egyik kedvezményezettje, a Hargita Megyei Mentőszolgálat számára, egy huszonegyezer lej értékű “életmentő” adományt adhattunk át amely egy felnőtt intubációs- valamint elsősegélynyújtó gyakorló bábut, illetve  egy defibrillátort tartalmazott. 

Az átadáson Dr. Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat igazgatója rámutatott, hogy ilyen intubációs fejet csak a minisztérium külön engedélyével tudnak beszerezni, számukra ez a lehetőség csak öt-tíz évente adott, ezért nagyon hálás volt, hogy a Mentőszolgálat is a jótékonysági Katalin-bál kedvezményezettei közé került. Ugyanakkor ismételten kiemelte a fontosságát és hasznosságát az adományoknak, hiszen a mentős kollégák ezeken a bábukon való gyakorlással tudják elsajátítani és tökéletesre gyakorolni, az életmentési és intubációs lépéseket, amelyeknek elvégzése rendkívül gyorsan zajlik, és másodperceken múlik az életbenmaradás.  Az átadás során, az igazgató úr bemutatta mindkét bábun az életmentéskor alkalmazott folyamatot és a deffibrilátor  működését. 

Fontos kiemelni, hogy ezen adomány átadására nem kerülhetett volna sor, a bálon való résztvevők, a bálon tombolajegyet vásárló és az aukción aktívan résztvevő adományozók, az aukcióra és tombolára felajánló képzőművészek, vállalkozók, intézmények, sportolók önzetlen adakozása, illetve további anyagi támogatók nagylelkű hozzájárulása nélkül, akiknek ez alkalaommal is hálásan köszönjük a támogatott intézmények nevében!